609 760 075 - 93 408 48 87

El nostre projecte

El nostre projecte afavoreix les habilitats de cada infant a partir de les capacitats sensorials, motrius i intel·lectuals, integrant les metodologies més tradicionals amb els darres coneixements, com són: Maria Montessori, Glenn Doman, Howard Gardner, Bernard Aucouturier, Loris Malaguzzi (Reggio Emilia)

Intel·ligències Múltiples

L’educació integral de l’alumne ha de tenir present que cal treballar les diferents intel·ligències de l’alumne seguint la línia pedagògica de Howard Gardner. A la capacitat intel·lectual de l’alumne hi cal afegir el desenvolupament de les seves qualitats emocionals.

La formació no es centra només en la intel·ligència com a incorporadora de tècniques i coneixements, sinó que també desenvolupa els valors i recursos socials.

Aprenentatges primerencs

El nadó i el nen en els seus primers anys de vida té una alta capacitat d’aprenentatge, i potenciar aquesta qualitat és fonamental pel desenvolupament posterior de l’infant.

Tot seguint la Metodologia de Glenn Doman, en el nostre dia a dia  hi són presents l’estimulació auditiva, l’estimulació visual i el programa físic (rastreig, gateig, cursa i escala de braquiació),.  Sempre incorporant l’aprenentatge com un fet natural, enriquidor i divertit.

Escola certificada Vess

És un nou model pedagògic basat en la cultura del pensament, una nova manera d’aprendre a partir de fer pensar, raonar i qüestionar els nostres nens i nenes. A través de rutines de pensament els nens aprenen a entendre com es processa la informació i com s’aplica a les diferents situacions en que es troben. 

https://modelovess.com/

Escola trilingüe

Al Magnòlia parlem català, castellà i anglès a diari.

    • Per a l’ensenyança de l’anglès a l’etapa 0-3 anys, emprem el mètode TET (ToTal English Teaching) que es basa a presentar l’anglès en contextos reals, significatius i divertits per als infants a través de rutines, cançons i material divers, tal i com es presentaria a un nen/a nadiu. És llavors que, la fonètica, el vocabulari i algunes expressions s’aprenen de manera espontània a partir del joc i les cançons

https://www.teteducation.com/tet-metodo/

 

  • Per a l’ensenyança de l’anglès a l’etapa 3-6 anys, emprem el mètode AMCO , programa basat en el desenvolupament emocional, intelectual i social de cada nen/a per aprendre a pensar en anglès des dels 3 anys.

http://es.amco.me/

  • Learnig in english

 

Psicomotricitat

Els primers anys de vida de l’infant a l’etapa 0-6 són cabdals per al desenvolupament neuronal, motor i emocional. Al Magnòlia ho tenim molt present i és per això que els nens/es, des de ben petits, els oferim la possibilitat d’ expressar-se mitjançant el seu propi cos i rebre estímuls que el motivin per aquesta expressió durant l’estona de psicomotricitat.

Les accions que es realitzen durant aquesta estona són en un entorn físic confortable, acollidor, amb material de textura suau i tou a l’aula de psicomotricitat ( 0 -3 anys) on l’infant podrà realitzar activitats de balanceig, rodolar, saltar, amagar-se, arrossegar-se. Més endavant (3- 6 anys) introduïm material d’estructura més dura per a treballar la reafirmació.

Tot això és present a les sessions de psicomotricitat i complementat a diari amb el programa físic que es realitzar a través dels Aprenentatges Primerencs.

Música i Art

A Magnòlia entenem la música com un llenguatge que desperta i desenvolupa les capacitats dels nens i nens alhora que incideix en totes les àrees del seu desenvolupament. Els infants entenen molt la música i la reben com un mitjà de comunicació i d’expressió i com a element lúdic que els aporta benestar i plaer.

Però la música també ens ajuda a augmentar la memòria i la concentració i a través d’ella treballem la coordinació de les diferents parts del cos, el ritme, la psicomotricitat, l’estimulació dels sentits, la imaginació, la sensibilitat, la capacitat d’escoltar i el moviment general del nostre cos.

Així, les audicions musicals, les cançons, els instruments musicals, les danses i els jocs de falda formen part del dia a dia del Magnòlia.


Atelier “Art i Creativitat”

Taller d’art que permet als els nens/es de l’escola a experimentar i manipular amb diferents materials i tècniques que l’ajuden a desplegar la creativitat i imaginació que tots portem a dins.

El projector, la taula de llums, diferents elements naturals, la maleta d’olors, el modelatge, les fustes, els miralls, la roba i la pintura, obren als nostres nens/es l’oportunitat d’expressar vertaderes obres d’art de forma espontània.

Escola Verda

L’escola Infantil Magnòlia forma part del projecte  Escoles més sostenibles de l’Ajuntament de Barcelona des de l’any 2004.

Des del Magnòlia hem aportat el nostre petit gra de sorra, integrant dins del nostre projecte, la sensibilitat pel medi ambient a partir del reciclatge, de l’estalvi de l’aigua, de la cura dels boscos i de les plantes, amb el nostre hort urbà, juntament amb l’ús del compostador.

Aquest programa està pensat per facilitar la implicació dels centres educatius en el projecte planetari d’imaginar i construir un món millor i més sostenible pel futur dels nostres fills/es.

Educació emocional

Al Magnòlia, potenciem un entorn en què el nen/a se senti estimat i acollit mitjançant la motivació, l’interès i el voler superar nous reptes, permetent al nen/a avançar en el coneixement de l’entorn i d’ell mateix. Així aconseguim una formació integral i sòlida per a la vida.

Relació amb les famílies

Entenem que la col·laboració i la participació de les famílies és clau en la tasca educativa. És per això que afavorim el contacte diari de la família amb la tutora de cada alumne ja que és important per treballar plegats i, així, afavorir un desenvolupament harmònic i integral de l’infant.

Unesco

Formem part del grup d’escoles associades a la Unesco des del curs 97-98. El “Pla d’escoles Associades a la UNESCO va ser creat l’any 1953, buscant dur a terme un dels objectius de la UNESCO: “Fomentar la cooperació i la pau internacionals a través de l’educació escolar”.

Bàsicament el que volem des de l’escola és educar en la solidaritat i en la tolerància, en el respecte als companys i als altres. Fins i tot el coneixement d’altres cultures de tot el món i d’altres formes de pensar i de viure que amb l’ajut de la família, intentem que el nen doni el millor de sí mateix.

Projecte Anual

A la nostra escola cada curs és un projecte diferenciat i específic amb uns objectius generals i específics que esdevenen el fil conductor de totes les activitats que es realitzaran dia a dia.

D’aquesta manera, totes les accions educatives que es fan dins i fora de l’aula segueixen unes pautes transversals tot duent a terme uns protocols i línies pedagògiques establertes i assumides pel tot l’equip docent en el Projecte Anual. Això facilita la diversitat d’assoliments i de continguts que incorporen les més actualitzades tendències pedagògiques.

Escola Solidària

L’escola Infantil Magnòlia participa en diferents projectes en col·laboració amb diverses entitats per tal d’enfortir valors com l’empatia i la solidaritat dels nostres nens i nenes.

Un dels projectes amb més importància és “School to School” dirigit per la Fundació Vicente Ferrer, on els alumnes de P5 comparteixen cada any, la seva realitat amb una escola de la India, enviant mútuament, per correu diferents materials, treballs, i fotografies del seu entorn més proper.

Així mateix, l’escola col·labora any rere any, amb campanyes de recollida d’aliments, de roba i de joguines per les famílies més necessitades de la nostra ciutat.

Share This